بررسی عفونت های انگلی روده ای در مبتلایان مراجعه کننده به کلینیک های گوارش

چکیده:
سابقه و هدف
داشتن اطلاعات درست از خصوصیات بالینی و آزمایشگاهی بیماری های انگلی در مراکز درمانی می تواند در ارزیابی جنبه های مختلف آن ها موثر باشد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی بالینی و آزمایشگاهی عفونت های انگلی روده ای در مبتلایان مراجعه کننده به کلینیک های گوارش شهر ساری در سال 1394-1385 انجام شد.
مواد و روش ها
مطالعه به روش توصیفی– مقطعی بر روی پرونده 300 بیمار با اختلالات گوارشی مبتلا به عفونت های انگلی روده ای مراجعه کننده به کلینیک گوارش شهر ساری انجام شد. داده های بالینی و آزمایشگاهی از پرونده بیماران جمع آوری و ثبت و با نرم افزار SPSS16 و آزمون های آماری تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
از 300 بیمار مبتلا به آلودگی انگلی، 7/57 درصد زن، 3/64 درصد ساکن روستا، 81 درصد متاهل و 40 درصد بی سواد و دارای تحصیلات ابتدایی بودند. 7/44 درصد مبتلا به ژیاردیا لامبلیا، 3/12 درصد انتامبا، 6/10 درصد انتروبیوس ورمیکولاریس، 2/10 درصد تریکوسترونژیلوس، 78/9 درصد استرونژیلوئیدس استرکورالیس و 38/6 درصد به هیمنولپیس نانا بودند. از شایع ترین علائم در بیماران، درد شکم، نفخ و اسهال بوده است.
استنتاج: براساس نتایج حاصل از بررسی حاضر، عفونت های انگلی روده ای هم چنان از لحاظ تشخیصی، از اولویت های کلینیک های گوارش می باشند. بنابراین تشخیص آن ها جهت درمان صحیح دارای اهمیت است. پیشنهاد می شود که در مطالعات آینده برای شناسایی انگل ها از روش های حساس و اختصاصی مانند روش های مولکولی استفاده شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
191 -195
لینک کوتاه:
magiran.com/p1668452 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.