ویژگی های بیماران بستری ناشی از مسمومیت با ترامادول در گرگان طی سال های 1394 - 1387

چکیده:
سابقه و هدف
مسمومیت با ترامادول از فوریت های مهم پزشکی و از مهم ترین چالش های سلامت عمومی در جهان می باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی ویژگی های بیماران مسموم با داروی ترامادول در گرگان می باشد.
مواد و روش ها
مطالعه به صورت مقطعی در بیماران با مسمومیت حاد ترامادول که از ابتدای فروردین سال 1387 لغایت پایان اسفند 1394 به بیمارستان 5 آذر گرگان ارجاع شده اند، انجام شده است. اطلاعات مربوطه از پرونده بیماران جمع آوری و به کمک نرم افزار SPSS نسخه 16 پردازش گردیده است.
یافته ها
مسمومیت با ترامادول 3/20 درصد کل مسمومیت های دارویی را شامل می شود. از 168 مورد مسمومیت ناشی از ترامادول، 6/75 درصد آن ها مرد بوده اند. میانگین سنی بیماران 26/16± 78/24 سال و بیش تر مسمومیت ها در رده سنی 21 تا 30 سال رخ داده است (47 درصد). اکثریت موارد ساکن شهر بوده اند (1/82 درصد). بیش تر افراد مجرد
(3/64 درصد) و از نظر توزیع فصلی پیک مسمومیت در پاییز مشاهده گردیده است (6/19 درصد). اقدام به خودکشی (5/65 درصد) و سوء مصرف (5/31 درصد) مهم ترین علل مسمومیت با ترامادول می باشند (001/0>p). در 4/30 درصد موارد ترامادول به همراه داروهای دیگر به خصوص بنزودیازپین ها (40 درصد) مصرف شده است. در 5/31 درصد بیماران، تشنج ناشی از مصرف ترامادول مشاهده شده و میزان بروز تشنج به طور معنی داری در مردان بیش تر از زنان بوده است (001/0>p).
استنتاج: نتایج نشان می دهد اقدام به خودکشی و سوء مصرف، مهم ترین علل مسمومیت با ترامادول بوده که در مردان مجرد کم تر از سی سال بیش تر مشاهده می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
185 -190
لینک کوتاه:
magiran.com/p1668453 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.