اثر اختلال سیستم های کارکردی بر اختلال حوزه جنسی اولیه در زنان مبتلا بهمولتیپل اسکلروزیس

چکیده:
سابقه و هدف
اختلال جنسی یک موضوع مهم در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس است که درجامعه به خصوص زنان مبتلا مورد غفلت واقع شده است. هدف این مطالعه بررسی اثر سیستم های کارکردی درگیر در این بیماری بر اختلال در حوزه جنسی اولیه بوده است.
مواد و روش ها
در مطالعه مقطعی حاضر که در سال 1392 انجام شد نمونه های مورد مطالعه زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به کلینیک تخصصی MS بودند. اختلال حوزه اولیه جنسی با پرسش نامه صمیمیت و ارتباط جنسی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مورد بررسی واقع شد. برای تعیین خصوصیات بالینی مورد نظر که شامل نوع روند بیماری، مدت بیماری وسیستم های کارکردی درگیر بود معاینه بالینی توسط متخصص مغز و اعصاب صورت گرفت. هم چنین میزان گستردگی ناتوانی فیزیکی بیماران از طریق مقیاس EDSS (Expanded Disability Status Scale-EDSS) توسط متخصص مغز و اعصاب بررسی و نمره دهی شد.
یافته ها
در کل 226 زن بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در این مطالعه شرکت کردند. نتایج حاصل از مطالعه بر اساس آنالیز رگرسیون چند متغیره بیان گر آن بود که شانس ابتلا به وقوع اختلال در حوزه جنسی اولیه ، در افراد مبتلا به اختلال مخ و مخچه 54/2 برابر (002/0p=، 60/4-40/1= 95درصد CI ، 54/2=Odds ratio)، مبتلا به اختلال پیرامیدال3 برابر (002/0p=، 26/7-363/1=95درصد CI، 14/3=Odds ratio) و اختلال حسی بیش از 3 برابر (028/0p=،25/6-56/1=CI 95 درصد، 13/3= ratio Odds) افزایش می یابد.
استنتاج: با توجه به این که اختلالات در سیستم های کارکردی درگیر در بیماری MS می تواند منجر به اختلال در حوزه جنسی اولیه شود باید در سیستم های بهداشتی رویکرد پرداختن به این اختلالات از نظر درمان و مشاوره مد نظر قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
100 -108
لینک کوتاه:
magiran.com/p1668466 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.