منابع ردیف فروتن

نویسنده:
چکیده:
در این نوشته با مقایسه ی کمی و کیفی گوشه های ردیف فروتن با ردیف میرزا عبدالله و میرزا حسینقلی و دیگر عوامل احتمالی موثر در شکل گیری ردیف فروتن، به جستجوی منابع این ردیف و شناسایی برخی از ویژگی های آن می پردازیم. به این منظور، گوشه های ردیف فروتن از نظر کیفی در چهار بخش ریتمیک، ملودیک، متریک و مدال، دسته بندی و با ردیف های میرزاعبدالله و میرزاحسینقلی مقایسه شده اند. نتیجه ی این مقایسه نشان می دهد که در هر یک از انواع گوشه ها در ردیف فروتن، موارد متفاوت با ردیف های مذکور مشاهده می شود. این تفاوت ها در گوشه های مدال، ملودیک و ریتمیک اندک اند اما ویژگی های منحصر به فرد در گوشه های متریک در ردیف فروتن قابل توجه اند، چنانکه می توان ردیف فروتن را خلاصه ای از ردیف های میرزا عبدلله و میرزا حسینقلی، همراه با الگوهای ملودیک خاص فروتن و با تاکید بر نمایش گوشه های مدال و ملودیک مهم و ضربی های نسبتا زیاد که اکثرا ساخته ی خود فروتن اند، دانست. پرشمار بودن قطعه های ضربی را می توان مهم ترین ویژگی ردیف فروتن دانست و آن را ردیفی نسبتا متریک در نظر گرفت که نشان دهنده ی تغییر اولویت تدوین ردیف از آموزش و حفظ الحان گذشته به ایجاد مجموعه ای آماده برای اجراست، و به سبب افزایش امکانات ثبت و اجرای موسیقی در زمان فروتن به وجود آمده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
131 -145
لینک کوتاه:
magiran.com/p1669132 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.