من راوی؛ بررسی حالت های گوناگون من مولف در انیمیشن، با تکیه بر نظریه ی تحلیل رفتار متقابل اریک برن

چکیده:
علاوه بر تعریف رایج از من راوی، تعریف دیگری نیز برای این مفهوم قابل تصور است: روایت اول شخص به مثابه ی هرآنچه از ضمیر مولف برمی آید، فارغ از زبان شناسه ای اثر. با این نگاه می توان هر اثری را «روایت اول شخص» و محصول «من » مولف اثر دانست. این مقاله بر آن است حالت های گوناگون من فیلم ساز انیمیشن را تفکیک کند و در این مسیر از نظریه های اریک برن و اصطلاحات تحلیل رفتار متقابل بهره می برد. پرسش نخست مقاله این است که مولف در هر مرحله از ساخت انیمیشن در کدام یک از «حالت های من» قرار دارد. برای پاسخ به این پرسش، فعالیت های تکنیکی و عمل خلاقه از یکدیگر تفکیک خواهند شد. پرسش دیگر مقاله این است که هنرمند برای ساخت اثر انیمیشن، از کدام یک از حالت های من خود استفاده می کند و تماشاگر را با چه زبانی مورد خطاب قرار می دهد. در بخش دیگر، با اشاره به نظریه های ژان پیاژه در روان شناسی رشد، میان ویژگی های ذهن و زبان کودک و وجه خلاقه ی پدیدآور انیمیشن نسبتی برقرار خواهد شد. در ادامه تلاش می شود سرشت متفاوت انیمیشن هایی که به دو جریان مهم تعلق دارند، یعنی انیمیشن های رایج داستان گو (با مخاطبان عام) و انیمیشن های گویای دنیای ذهنی شخص مولف، تبیین شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
93 -109
لینک کوتاه:
magiran.com/p1669135 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.