بهینه سازی تخصیص مساحت اراضی استان گلستان به کاشت محصولات کشاورزی با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی مصالحه ای

چکیده:
مدیریت منابع طبیعی و افزایش سود اقتصادی در بخش کشاورزی مستلزم برنامه ریزی منطقی است. با توجه به محدودیت آب و اراضی در استان گلستان، این تحقیق به منظور بهینه سازی تخصیص اراضی آبی استان به کشت محصولات زراعی و باغی صورت گرفت. با تعیین معیارهای ارزیابی و ارزشگذاری آن ها، تخصیص مساحت اراضی بر مبنای برنامه ریزی مصالحه ای انجام و با طراحی سناریوهای محیط زیستی، شرایط فعلی و پیشنهادی جهاد کشاورزی، میزان عملکرد تمامی محصولات مشخص شد. نتایج وزندهی معیارها نشان داد که مصرف آب با وزنی معادل 261/0 مهم ترین معیار در این زمینه به شمار می رود. همچنین، مشخص شد که برای کشت بر اساس الگوی محیط زیستی، محصولات شبدر، جو، گندم و کلزا به ترتیب با 37/12، 91/6، 81/6 و 08/6 درصد از کل مساحت اراضی آبی استان در اولویت قرارگرفته است. مقایسه نتایج نیز نشان داد که مطابق با الگوی محیط زیستی، در مصرف آب، نیاز به ماشین آلات، مصرف کود و سموم شیمیایی صرفه جویی صورت می گیرد که با اجرای نتایج آن می توان بازدهی اقتصادی را در بخش کشاورزی استان افزایش داد. بدیهی است انتخاب هر یک از این سناریوها به شکل پایلوت در یکی از شهرستان ها صورت می پذیرد و پس از مقایسه نتایج واقعی، به اجرایی شدن آن در سطح استان اقدام خواهد شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
669 تا 686
لینک کوتاه:
magiran.com/p1669158 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!