حقل الالفاظ الداله علی اعضاء الإبل فی نهج البلاغه (دراسه دلالیه جمالیه)

چکیده:
لقد کان للإبل اهمیه بالغه وشان عظیم فی حیاه العرب القدامی، وقد نری صدی ذلک فی لغتهم حیث وضعوا للدلاله علی هذا الحیوان وما یتعلق به من آلات وادوات مفردات کثیره ادت إلی توسیع نطاق هذا الحقل الدلالی توسیعا لافتا، فلا بدع ان نشاهد فی نهج البلاغه ایضا حضور هذه المفردات واستعمالها باسالیب ادبیه بلاغیه. تنوی هذه الدراسه بمنهج وصفی تحلیلی ان تعالج دلالات واسالیب استعمال الالفاظ الداله علی اعضاء الإبل التی وردت فی نهج البلاغه وما ابدعه الإمام فیه بواسطتها من اغراض ومعان وتعبیرات، وقد حصلنا علی نتائج لافته؛ منها ان الإمام وظف هذه التعبیرات توظیفا مجازیا لیفید اغراضا تدور حول الإسلام والعقیده واهل البیت والعباده والحث علی الجهاد فی معظم الاحایین بغیه ان یجسد للمخاطبین تلک المفاهیم عبر تعبیرات والفاظ مانوسه یلمسونها فی حیاتهم.
زبان:
عربی
صفحات:
61 تا 75
لینک کوتاه:
magiran.com/p1669330 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!