استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه در تشخیص آپاندیسیت حاد

چکیده:
مقدمه
آپاندیسیت حاد، شایع ترین علت مراجعه بیماران با دردهای شکمی به اورژانس بیمارستان ها و آپاندکتومی، شایع ترین عمل جراحی اورژانس می باشد. با وجود پیشرفت های چشمگیر در تشخیص این بیماری، آپاندکتومی منفی همچنان میزان قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. در پژوهش حاضر، شبکه عصبی مصنوعی جهت کمک به تشخیص آپاندیسیت حاد طراحی و ارزیابی گردید.
روش بررسی
این مطالعه به صورت توصیفی انجام شد و در ابتدا ویژگی های موثر تشخیصی، با مطالعه متون تخصصی و منابع مربوط جمع آوری شد. سپس در قالب چک لیست دسته بندی و توسط متخصصان جراحی عمومی ارزیابی و اولویت بندی گردید. حجم نمونه تعیین شده جهت آموزش و ارزیابی عملکرد شبکه عصبی، 181 مورد انتخاب شد. پایگاه داده با استفاده از پرونده بیمارانی که طی سال 1394 در بیمارستان شهید مدرس تهران آپاندکتومی شده بودند، جمع آوری گردید. سپس معماری های مختلف از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه MLP (Multilayer perceptron) جهت تعیین بهینه ترین عملکرد تشخیصی در نرم افزار MATLAB پیاده سازی و مقایسه گردید. برای ارزیابی شبکه نیز شاخص های مشخصه، حساسیت و صحت مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها
بر اساس مقایسه بهینه ترین خروجی MLP با نتایج پاتولوژی، حساسیت، مشخصه و صحت به ترتیب 8/68، 0/82 و 5/78 درصد گزارش گردید. بر اساس استانداردهای موجود و طبق نظر متخصصان جراحی عمومی و مقایسه با نتایج پاتولوژی، یافته ها بیانگر بهبود صحت تشخیصی در مورد آپاندیسیت حاد بود.
نتیجه گیری
MLP طراحی شده می تواند عملکرد فرد متخصص را با دقت قابل قبولی مدل کند. استفاده از شبکه مذکور در سیستم های تصمیم یار بالینی تشخیص آپاندیسیت حاد، با هدف کاهش ارجاعات منفی به مراکز درمانی، تشخیص به موقع، جلوگیری از آپاندکتومی منفی، کاهش مدت بستری بیمار و هزینه های درمانی مفید خواهد بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
399 -404
لینک کوتاه:
magiran.com/p1669882 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.