دیدگاه بیماران قلبی در خصوص اهمیت کسب دانش سلامت و نقش آن در فرایند درمان آن ها

چکیده:
مقدمه
کسب دانش، آموزش و تعدیل عوامل خطر ابتلا به بیماری های قلبی- عروقی، نه تنها باعث کاهش هزینه های بهداشتی می گردد، بلکه به بهبود کیفیت زندگی بیماران و جلوگیری از پذیرش های مجدد نیز کمک خواهد کرد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین دیدگاه بیماران قلبی در رابطه با کسب دانش سلامت و نقش آن در فرایند درمان بود.
روش بررسی
این مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی بر روی 200 بیمار قلبی انجام شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه ای جمع آوری گردید که روایی آن توسط صاحب نظران و پایایی آن با استفاده از روش آزمون- بازآزمون تایید شده بود. از آمار توصیفی (فروانی و درصد) و تحلیلی (آزمون های 2c و Marginal independence) جهت تحلیل داده ها استفاده گردید.
یافته ها
پس از تشخیص بیماری، 5/80 درصد (161 نفر) از بیماران قلبی جهت ارتقای دانش خود در رابطه با بیماریشان تلاش کرده بودند که همه آن ها برای کسب دانش از پزشک معالج خود به عنوان منبع کسب دانش کمک گرفتند. به طور کلی، از افرادی که کسب دانش داشتند، 7/90 درصد (146 نفر) در رابطه با دلایل ابتلا به بیماری کسب دانش کرده بودند. درصد کمی از بیماران، استفاده از لوح های فشرده آموزشی را جهت ارتقای دانش خود مناسب دانستند.
نتیجه گیری
نتایج مطالعه حاضر می تواند به منظور برنامه ریزی جهت ارتقای دانش سلامت بیماران مورد استفاده قرار گیرد. شناسایی رایج ترین منابع مورد استفاده، امکان فراهم آوری دانش کافی از طریق این منابع را فراهم می نماید و موانع موجود برای عدم استفاده از سایر منابع کسب دانش را آشکار می سازد.
زبان:
فارسی
صفحات:
394 -398
لینک کوتاه:
magiran.com/p1669884 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.