بررسی تاثیر دو نوع ماده اسپلینت Impla و آکریل دورالی بر تغییرات ابعادی در قالب گیری از ایمپلنت های مستقیم

پیام:
چکیده:
مقدمه
یکی از نگرانی های دندانپزشکان قالب‏گیری از چند ایمپلنت به طور همزمان به منظور تهیه پروتز می‏باشد. یکی از روش ها برای قالب‏گیری با دقت بالا و تطابق بهتر پروتز، استفاده از اسپلینت‏های دندانی است. بنابراین هدف از این مطالعه تعیین تاثیر دو نوع ماده اسپلینت Impla و آکریل دورالی بر تغییرات ابعادی در قالب‏گیری از ایمپلنت‏های مستقیم می‏باشد.
روش بررسی
این مطالعه به روش تجربی و از نوع آزمایشگاهی می‏باشد. مدل اصلی با استفاده از اپوکسی رزین تهیه گردید، سپس سه فیکسچر با فاصله 15 میلی‏متر به صورت عمودی در محل قرار داده شدند. در ادامه Impression Copping بسته و با استفاده از دو ماده Impla Fix و آکریل دورالی به صورت مجزا اسپلینت تهیه شد. پس از 14 بار قالب‏گیری از اسپلینت‏ها تغییرات در قالبهای ریخته شده توسط دستگاه CMM در سه محور (x ، y و z) اندازه‏گیری شد. جهت آنالیز داده ها از آزمون T استفاده گردید.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار در گروه آکریل دورالی و Impla به ترتیب 68/8 ± 07/28 میکرون و 39/7 ± 25میکرون محاسبه شد. نتایج این مطالعه نشان داد که میزان تغییرات در آکریل دورالی در هر سه محور x (746/0=p)، y (772/0=p) و z (631/0=p) کمی بیشتر است ولی این اختلاف از لحاظ آماری معنادار نبود.
نتیجه گیری
کاربرد ماده اسپلینت Impla نسبت به آکریل دورالی به علت تغییرات کمتر و سهولت در اجرا بر اساس مطالعه انجام شده بهتر می‏باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
255 -259
لینک کوتاه:
magiran.com/p1670358 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.