بررسی آزمایشگاهی میزان ریزنشت ترمیم حفرات Cl V کامپوزیت رزینی با استفاده از سه سیستم ادهزیو متفاوت

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
یکی از معایب ترمیم های کامپوزیت، ریزنشت است و این امر در دیواره ‏های عاجی حفرات قابل توجه ‏تر است. با وجود پیشرفت های صورت گرفته بر روی عوامل اتصال دهنده عاج، هنوز هیچ ادهزیوی کاملا این ریزنشت را از بین نبرده است. هدف از این مطالعه، مقایسه ریزنشت سه نوع باندینگ رزینی، سیستم باند یونیورسال، سیستم سلف اچ دو مرحل ه‏ای و یک سیستم توتال اچ دو مرحله‏ای است.
روش بررسی
این مطالعه تجربی آزمایشگاهی بر روی 68 دندان مولر انسانی انجام شد. در سطح باکال یا لینگوال دندان ها حفره‏ های Cl V با لبه اکلوزالی در مینا و لبه جینجیوالی در عاج تهیه شدند. سپس دندان ها به طور تصادفی به چهار گروه 17تایی تقسیم شدند. گروه A: Adper Single Bond2، گروه B : Clear fill SE Bond، گروه C:etch)-self)Scotch Bond Universal Adhesive ، گروه D : (etch-total)Scotch Bond Universal Adhesive . دندان ها با استفاده از سیستم‏ های باندینگ مورد مطالعه و کامپوزیت میکروهیبرید ترمیم شدند. سپس نمونه ها، تحت هزار چرخه حرارتی در دمای 55-5 درجه سانتی‏گراد قرار گرفتند. در ادامه سطوح ترمیم ها به استثنای یک میلی‏متری اطراف ترمیم با لاک ناخن پوشیده شدند. دندان ها بعد از قرار گرفتن در متیلن بلو 2% به مدت 24 ساعت از سطح اکلوزال موازی محور طولی دندان برش داده شد و میزان ریزنشت با استفاده از استریومیکروسکوپ ثبت گردید. میزان ریزنشت به دست آمده در سه نوع باند با روش آماری Kruskal-Wallis مورد مقایسه قرار گرفت. (05/0> p)
یافته ها
با توجه به آنالیزKruskal Wallis اختلاف معنی‏ داری بین گروه های مختلف ادهزیو در مارژین مینایی و عاجی وجود نداشت. ولی به طور معنی‏ داری مارژین مینایی نسبت به مارژین عاجی ریزنشت کمتری نشان داد.
نتیجه گیری
سیستم‏ های ادهزیو مختلف میزان ریزنشت مشابه در مارژین مینایی و عاجی به طور جداگانه نشان دادند.
زبان:
فارسی
صفحات:
221 -226
لینک کوتاه:
magiran.com/p1670367 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.