بررسی موانع درک شده مادران در زمینه مراجعه منظم کودکان 3-6 ساله به دندانپزشک: (مطالعه کیفی)

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
مراجعه منظم کودکان به دندانپزشک باعث تشخیص بیماری در مراحل اولیه می شود و می تواند از آسیب جدی به دندانها و لثه پیشگیری کند. با وجود اهمیت آن، انجام این رفتار نزد برخی افراد بسیار کم است و با موانعی همراه می باشد. مطالعه حاضر باهدف تبیین موانع درک شده مادران در زمینه مراجعه منظم کودکان به دندانپزشک انجام گردید.
روش بررسی
این مطالعه کیفی پدیدارشناسی در سال 1393 بر روی چهل مادر دارای کودک 3-6 سال در شهر کامیاران که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند انجام گردید. جهت گردآوری داده ها از مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند استفاده شد. تمام داده ها ضبط شده و پس از دست نویس شدن با تحلیل درون مایه ای تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
بر اساس نتایج این مطالعه، موانع درک شده مادران در دو درون مایه اصلی متشکل از موانع درک شده مربوط به مادر و اعضای خانواده شامل نگرش، محدودیتها و چالشها، آگاهی و موانع درک شده مربوط به شرایط محیطی اجتماعی (وضعیت خدمات دندانپزشکی) قابل طبقه بندی بود.
نتیجه گیری
به نظر می رسد اصلاح نگرش مادران در مورد اهمیت محافظت از دندانهای شیری کودکان و آموزش مهارتهای لازم در این راستا، از مهمترین اقدامات لازم جهت ارتقای سلامت دهان و دندان کودکان 3-6 ساله است.
زبان:
فارسی
صفحات:
212 -220
لینک کوتاه:
magiran.com/p1670369 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.