بررسی استحکام و دوام باند یک ادهزیو جدید به عاج سطحی دندان با دو روش Etch and rinse و Self-etch: مطالعه آزمایشگاهی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
در حال حاضر درباره کارآیی ادهزیوهای یونیورسال اطلاعات کمی در دسترس است. هدف از این مطالعه بررسی دوام باند یک ادهزیو یونیورسال به عاج سطحی دندان به دو روش Etch and rinse و Self-etch می‏باشد.
روش بررسی
در این مطالعه آزمایشگاهی 32 عدد دندان مولر سالم بر اساس چگونگی کاربرد ادهزیو به طور تصادفی در دو گروه تقسیم شدند: گروه اول: (3M ESPE، USA) Scotch bond universal به صورت Etch and rinse دو مرحله ای گروه دوم: (3M ESPE، USA) Scotch bond universal به صورتSelf-etch تک مرحله ای. طبق دستور کارخانه سازنده در گروه اول پروتکل Etch and rinse و در گروه دوم پروتکل Self-etch اجرا گردید. در هر دو گروه، قسمت کرونالی توسط لایه ‏های کامپوزیت بازسازی شد. دندان ها در بلوک های آکریلی در دستگاه برش مانت شده و طبق پروتکل تریمینگ (Trimming ) آماده گردیدند، سپس نمونه ها در دو گروه فوری و گروه پنج هزار ترموسایکلینگ تحت نیروی کششی با سرعت یک میلی‏متر در دقیقه قرار گرفتند. جهت آنالیز داده ها از آزمون آماریTwo-way ANOVA استفاده گردید.
یافته ها: بر طبق نتایج آزمون استحکام باند میکروتنسایل، اثر بر همکنش دو متغیر مستقل معنادار نبود (957/0=p)، پس به طور کلی می‏توان گفت اولا استحکام باند در گروه Etch and rinse به طور معناداری بیش از گروهSelf-etch است (001/0< p) و ثانیا استحکام باند در گروه های ترموسایکلینگ به طور معناداری بیش از گروه های فوری بود (034/0=p).
نتیجه گیری
روش آماده ‏سازی Etch and rinse در ادهزیو Scotch bond universal نسبت به روش Self-etch کارآیی بالاتری را نشان داد و همچنین انجام ترموسایکلینگ در این ادهزیو باعث افزایش استحکام باند گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
197 -203
لینک کوتاه:
magiran.com/p1670373 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.