اثر شناسائی و حذف آفست در آنالیز نویز شبکه GPS دائمی ایران

چکیده:
بیش از دو دهه است که استفاده از مشاهدات پیوسته ی ایستگاه های دائمی GPS کاربرد وسیعی جهت رفتارسنجی پدیده های ژئودینامیکی از جمله تغییر شکل پوسته ی زمین، حرکت صفحات تکتونیکی و گسل ها پیدا نموده است. معمولا موقعیت های روزانه ایستگاه های دائمی GPS از نظر تصادفی مستقل از یکدیگر در نظر گرفته می شوند. از طرفی خطاهایی نظیر خطای مدل کردن مدار ماهواره ها، تعیین پارامترهای دورانی زمین، مدل کردن پارامترهای اتمسفری و غیره باعث نویز رنگی یا همبستگی بین موقعیت های روزانه ی ایستگاه ها می شوند. وجود آفست در مدل تابعی سری ها ی زمانی GPS نیز، باعث برآوردی اریب از پارامترهای مجهول می شود بنابراین برای برآوردی دقیق از پارامتر سرعت احتیاج به مدل تصادفی و تابعی دقیق از سری های زمانی GPS داریم. به این منظور در این مطالعه آنالیز نویز چند متغیره بر روی 38 ایستگاه دائمی GPS ایران با بازه ی زمانی 7 سال، انجام شده است. در این آنالیز مدل تصادفی داده ها با ترکیب نویز سفید، نویز فلیکر و نویز رندوم واک ارائه شده و برآورد مولفه های نویزها توسط روش « برآورد مولفه های واریانس کمترین مربعات» صورت گرفته است. اثر آفست موجود در داده ها بر روی برآورد نویز و پارامتر سرعت ایستگاه ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی همبستگی زمانی قبل و بعد از حذف آفست، کاهش مقادیر نویز به ویژه نویز رندوم واک را نشان می دهد. پارامتر سرعت نیز بعد از حذف آفست با تغییراتی همراه است که ضرورت بررسی آفست موجود در داده ها را تایید می کند. پس از حذف آفست، بررسی همبستگی مکانی نشان داد که وابستگی معناداری برای مولفه های شمالی-شمالی، شرقی-شرقی و ارتفاعی-ارتفاعی وجود دارد ولی بین مولفه های مختلف مختصاتی نتایج همبستگی، معنادار نیستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
103 -117
لینک کوتاه:
magiran.com/p1672632 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.