بررسی تفکیک و جداسازی پسماند در مناطق 22گانه شهر تهران با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی

چکیده:
یکی از مهم‏ترین راهکارهای مدیریت مناسب پسماند شهری که در حال حاضر به‏عنوان اولویت اول در مدیریت پسماند شهری در بسیاری از کشورها در کانون توجه قرار گرفته است، تفکیک و جداسازی از مبدا است. تحقیق پیش‏رو با استفاده از آمار مربوط به جمعیت ساکن و تولید و تفکیک پسماند، به کمک سیستم اطلاعات مکانی (GIS)، به بررسی میزان پسماند تفکیک شده مناطق 22 گانه شهر تهران طی سال‏های 92-89 پرداخته است. پسماند تر با %74.56، بیشترین سهم وزنی پسماندهای شهر تهران را به خود اختصاص داده است. منطقه 4 با بیش از 885 هزار نفر و منطقه 22 با جمعیتی کم‏تر از 135 هزار نفر در انتهای سال 1392، به‏ترتیب پرجمعیت‏ترین و کم‏جمعیت‏ترین مناطق شهر به حساب می‏آیند. منطقه 2 در سال‏های 89 و 90 و منطقه 5 در سال‏های 91 و 92 دارای بیشترین تولید پسماند بوده‏ است ، به گونه‏ای که در سال 92، منطقه 5 به تنهایی بیش از 6 برابر منطقه 13 پسماند تولید کرده است. در میان مناطق 22 گانه شهر تهران، پسماند تفکیک شده در مبدا برای منطقه 4 و 5 بیشترین و در مناطق 21 و 22 کم‏ترین میزان به دست آمده است. به‏طور میانگین می‏توان گفت در سال‏های 89، 90، 91 و 92 به‏ترتیب %15.23، %14.85، %14.38 و %15.23 از کل پسماند شهر تهران به‏صورت تفکیک از مبدا جمع آوری شده است. در سال 89، 90 و 91 منطقه 12 بیشترین میزان جمع آوری پسماند تفکیک شده را داشته و در سال 92، منطقه 14 با %23.73، منطقه 1 با %22.70 و منطقه 8 با %22.42 بهترین مناطق در این زمینه بوده‏اند.
زبان:
فارسی
صفحات:
63 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p1672635 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.