ارزیابی منابع و پتانسیل سنجی انرژی بادی به منظور تعیین اولویت های مکانی احداث نیروگاه های بادی در شهرستان دامغان

چکیده:
رشد فزاینده مصرف انرژی متناسب با توسعه اقتصادی و روند افزایش جمعیت با توجه به محدودیت ذخایر سوخت های فسیلی از یک طرف و معضلات زیست محیطی ناشی از مصرف اینگونه منابع انرژی از طرف دیگر، بهینه سازی در مصرف انرژی و استفاده از سایر منابع انرژی را ضروری می سازد. در میان انرژی های تجدیدپذیر، انرژی برق بادی بدلیل شرایط اقتصادی بهتر و همچنین عدم آلایندگی محیط زیست، امروزه بیشتر از سایر منابع تجدیدپذیر مورد توجه واقع شده است. تعیین مکان مناسب برای احداث نیروگاه های بادی نیازمند توجه به معیارها و عوامل مختلفی است. در این تحقیق ضمن شناسایی پارامترهای مهم در مکان یابی نیروگاه های بادی، نقش و میزان تاثیرگذاری هر یک از عوامل نیز مشخص گردیده است و براساس نقش و تاثیر متفاوت فاکتورهای مختلف، نقشه های متعددی تهیه گردیدند. جهت تلفیق نقشه ها، مدل فازی انتخاب و پیاده سازی گردیده است. به منظور انجام مطالعات ذکر شده، شهرستان دامغان از استان سمنان که از مناطق بادخیز کشور به حساب می آید، انتخاب گردیده است. مطالعات نشان می دهند که شهرستان دامغان بیشترین پتانسیل انرژی بادی را در استان سمنان دارا می باشد.
پس از بررسی و ارزیابی نتایج حاصل از تلفیق نقشه ها به کمک نرم افزار GIS، مناطق مناسب جهت احداث نیروگاه بادی در منطقه مورد مطالعه انتخاب شد. مناطق مستعد در فاصله مناسبی از راه های دسترسی، خطوط انتقال نیرو، مراکز جمعیتی و... قرار دارند. در مجموع 2240 کیلومتر مربع از شهرستان دامغان جهت احداث نیروگاه های بادی مناسب تشخیص داده شد (حدود 16% از کل). میزان انرژی قابل استحصال از مزارع بادی در شهرستان دامغان با در نظر گرفتن کلیه معیارهای یاد شده و رعایت فواصل مناسب مابین مزارع بادی برای جلوگیری از افت توان ، حدود 1000 مگاوات برآورد شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p1672637 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!