کاهش بازتاب های مصنوعی در مدل سازی عددی داده های عملیات لرزه نگاری

چکیده:
تفسیر دقیق داده های لرزه نگاری به منظور اکتشاف ذخایر هیدروکربنی و همچنین، طراحی عملیات برداشت داده های لرزه نگاری همواره یکی از اساسی ترین چالش های پیش رو در اکتشاف نفت و گاز بوده است. مدل سازی و شبیه سازی عددی لرزه نگاشت ها یکی از ابزارهای مهم محققان و کارشناسان در تفسیر کمی و کیفی دادهای لرزه نگاری محسوب می شود. ازآن جهت که با کمک لرزه نگاشت مصنوعی و مقایسه یک لرزه نگاشت مصنوعی با لرزه نگاشت واقعی تفسیر بهتر و دقیق تری از مخازن نفتی نهفته در زمین به عمل می آید، لذا تولید یک لرزه نگاشت مصنوعی بسیار دقیق و مناسب یکی از مباحث مهم مدل سازی است. در مدل سازی عددی، به علت محدودیت حافظه ی رایانه نمی توان ابعاد مدل را بی نهایت در نظر گرفت و به ناچار باید ابعاد مدل را محدود کرد. این محدود کردن، موجب ایجاد بازتاب های ناخواسته در مدل می شود. به منظور تضعیف این بازتاب ها روش های بسیاری معرفی شده که پرکاربردترین آنها، روش لایه جاذب کاملا جور شده1 ( PML) است، که عموما محققان در پی بهبود این روش می باشند. در این مقاله با معرفی الگوریتم جدیدی با ترکیب روش PML و روش مرز جاذب2 ( ABC) علاوه بر اینکه تضعیف بازتاب ها بهتر صورت گرفته، زمان و حجم محاسبات نیز کاهش یافته است. از طرفی، نتایج این روش با نتایج مدل سازی حاصل از نرم افزار صنعتی OMNI® مقایسه شده و نشان داده شده که روش معرفی شده با حجم محاسبات بسیار کمتر نسبت به این نرم افزار، نتایج مطلوبی از مدل سازی ارائه می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -57
لینک کوتاه:
magiran.com/p1674199 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!