بررسی مقایسه ای سطح آنتی بادی IgE توتال سرمی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و اختلال افسردگی اساسی

چکیده:
پیش زمینه و هدف
اسکیزوفرنیا و اختلال افسردگی اساسی، دو اختلال روان پزشکی هستند که در بیماری زایی آن ها، اختلال عملکرد سیستم ایمنی مشاهده می شود. در اسکیزوفرنیا هر دو بخش ذاتی و اختصاصی سیستم ایمنی مختل است. به طوری که IgE توتال سرم در بیمارانی که به خوبی به درمان پاسخ نداده اند به طور قابل ملاحظه ای بالاست. ولی در افسردگی اساسی افزایش IgE اختصاصی آلرژن در بیمارانی که با پولن های فصلی مواجه می شوند، با تشدید علائم افسردگی همراه است. لذا، در مطالعه حاضر بر آن شدیم تا سطح IgE سرمی در بیماران اسکیزوفرنیا و افسردگی اساسی را مقایسه کنیم.
مواد و روش کار
یک مطالعه مورد – شاهدی و از نوع مقطعی است، حجم نمونه 60 نفر که در هر گروه (اسکیزوفرنیا، افسردگی اساسی و شاهد) 20 نفر بودند. بعد از کسب رضایت آگاهانه، نمونه خون گرفته شد و IgE توتال سرم با استفاده از IgE Elisa kit اندازه گیری شد و از آزمون مربع K برای مقایسه گروه ها و آزمون T برای مقایسه دو گروه استفاده شد.
یافته ها
میانگین IgE سرمی در بیماران اسکیزوفرنیا، افسردگی اساسی و گروه شاهد به ترتیب 31.44، 17.78 و 8.37 IU/ml بود.
بحث و نتیجه گیری
میانگین IgE توتال سرمی در هر دو گروه افسردگی اساسی و اسکیزوفرنیا در مقایسه با گروه شاهد بالاتر بود، به طوری که میانگین آن در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و اسکیزوفرنیا به ترتیب بیش از دو برابر و حدود چهار برابر بیشتر از گروه کنترل بود. این افزایش فقط در گروه اسکیزوفرنیا نسبت به گروه کنترل معنی دار بود P=0.008)). افزایش IgE می تواند بیانگر نقش اختلال سیستم ایمنی B-Cell در سبب شناسی (حداقل گروهی از) بیماران اسکیزوفرنیا باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
74
لینک کوتاه:
magiran.com/p1676354 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.