تحلیل الگوی شکستگی های فک و صورت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه

چکیده:
پیش زمینه و هدف
شکستگی های فک و صورت افزایشی روزافزون داشته اند. بر همین اساس در این مطالعه به تحلیل الگوی انواع شکستگی استخوان های فک و صورت و عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) پرداختیم.
روش مطالعه
مطالعه به صورت یک بررسی مشاهده ای از نوع توصیفی تحلیلی انجام گردید. پرونده 637 نفر از بیمارانی که با تشخیص قطعی شکستگی های فک و صورت در سال 1390 به بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه مراجعه و داده های آن ها به طور کامل در پرونده موجود بود، موردبررسی قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های کای اسکوار و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
میانگین سنی افراد دارای شکستگی، 47/14± 68/26 سال بود. سقوط از ارتفاع شایع ترین علت شکستگی بود و بعدازآن تصادف و نزاع شایع ترین علل بودند. بیشترین محل شکستگی بینی با حدود 4/66 درصد و مندیبل با 1/7 درصد بودند.
بحث و نتیجه گیری
آسیب های فک و صورت در مردان و در سنین 20 تا 30 سال شایع تر بوده و عمدتا ناشی از سقوط از ارتفاع و تصادفات جاده ای می باشند و بیشتر در استخوان های بینی و فک پایین دیده می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
23
لینک کوتاه:
magiran.com/p1676362 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!