تدوین و اولویت بندی استراتژی با QSPM فازی - مورد مطالعه یک مرکز آموزش علمی کاربردی

پیام:
چکیده:
در جهان متغییر کنونی، برنامه ریزی و مدیریت راهبردی، راهی برای کمک به سازمان ها برای روبه رو شدن با تغییرات سریع، و شناسایی نقاط قوت و ضعف و تسلط بر ضعف ها و تهدیدهایی که موجودیت سازمان را به خطر می اندازد. آینده قابل پیش بینی نیست اما سازمان ها می توانند خود را برای مقابله با آن آماده کنند و این آمادگی سبب ایجاد مزیت رقابتی برای آنها می شود. در این مقاله مدلی برای تدوین و اولویت بندی استراتژی ها در مراکز آموزش علمی کاربردی ارائه شده است که در آن از تحلیل SWOT فازی استفاده شده است. در این تحقیق ابتدا نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت ها و تهدیدهای محیطی شناسایی شده و در قالب ماتریس های IFE و EFE فازی مقداردهی شدند تا جایگاه استراتژیک سازمان مشخص شود و سپس با ماتریس SWOT و IEM فازی استراتژی های برتر مشخص و درنهایت با QSPM فازی اولویت بندی شدند.
زبان:
فارسی
صفحات:
17 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p1676731 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.