کاربست مدل تحلیل ذینفعان اشمیر در طراحی الگوی اعتبار بخشی بیمارستان های ایران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
کیفیت در خدمات بهداشتی یعنی سطحی از خدمات بهداشتی ارائه شده به افراد و جوامع که احتمال نتایج بهداشتی مطلوب را افزایش دهد و مطابق دانش حرفه ای روز باشد. نظام های بهداشتی و درمانی دنیا، الگوها و ابزارهای حاکمیتی تنظیم گر گوناگونی از جمله اعتباربخشی های دوره ای و مستمر بیمارستانها را طراحی و به اجرا می گذارند. به منظور تضمین کیفیت چنین ابزارهایی لازم است همواره از مهارت تحلیل ذینفعان، یعنی شناخت تحلیلی اشخاص و سازمان هایی که در فرآیند اصلاحات بیمارستانی نقش تاثیرگذاری دارند، جهت کسب اطلاعات موثرو صحیح بهره برد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی تحلیلی ذینفعان در نظام اعتباربخشی بیمارستان های دولتی و خصوصی ایران طراحی و اجرا گردید.
روش ها
این مطالعه کاربردی به شیوه «توصیفی- تطبیقی» و بر اساس مدل 8 مرحله ای تحلیل ذینفعان «کامی اشمیر» در چهار فاز اجرایی طراحی و با مشارکت و نظرسنجی چند مرحله ای از 29 صاحبنظر داخلی شاغل در سطوح مختلف فنی و اجرایی (صف و ستادی) نظام اعتباربخشی بیمارستان های خصوصی و دولتی کشور اجرا شد.
یافته ها
ترکیب تحلیلی ذینفعان در «الگوی ارزشیابی بیمارستان های دولتی و خصوصی ایران» برخلاف انتظار به مشارکت تنها دو وزارتخانه و سازمان های بیمه درمانی محدود نبود. کاربست مدل انتخابی منجر به شناسایی 17 گروه از ذینفعان به ترتیب اهمیت در کلیه سطوح نظام بهداشتی و درمانی ایران گردید که در صورت انجام همکاری های موثر عملیاتی در دو حالت «قطعی و مشروط» برقراری پوشش فراگیر خدمات در سه سطح کشوری، استانی و منطقه ای را تضمین می نمایند.
نتیجه گیری
کاربست الگوی «کامی اشمیر» که توسط سازمان جهانی بهداشت توصیه و در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت می تواند ابزار شناسایی علمی و پشتوانه اجرایی مناسبی در طراحی بومی و استقرار الگوی اعتباربخشی بیمارستان های دولتی و خصوصی ایران باشد. بدیهی است تنها در صورت برقراری تعاملات ساختاری و یا عملیاتی موثر کلیه سازمان ها، وزارتخانه ها، نهادها و تشکل های مردمی با ترکیب تحلیلی پیشنهادی میتوان تحقق اهداف فرابخشی نظام بهداشتی و درمانی کشور را انتظار داشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
335 -343
لینک کوتاه:
magiran.com/p1677690 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!