پایدارسازی زمان محدود مقاوم برای سیستم های تاخیردار سوئیچ شونده نامعین با زمان اقامت متوسط

چکیده:
این مقاله پایداری زمان محدود و پایدارسازی زمان محدود مقاوم را برای یک کلاس خاصی از سیستم‏های سوئیچ ‏شونده نامعین که دارای تاخیر زمانی می‏باشند بررسی می‏کند. تاکید مقاله بر مورادی است که نامعینی‏ ها متغیر با زمان و نامعلوم اما به صورت نرم محدود می‏باشند. با استفاده از روش زمان اقامت متوسط و توابع شبه لیاپانوف چندگانه، شرایط کافی وابسته به تاخیر برای پایداری زمان محدود سیستم‏ های سوئیچ‏ شونده نامعین با تاخیر زمانی در ترم هایی از یک مجموعه نامساوی های ماتریسی خطی، ارائه شده است. سپس، شرایط متناظر برای پایدارسازی زمان محدود سیستم‏های تاخیردار سوئیچ‏ شونده نامعین از طریق کنترل کننده فیدبک حالت بدست آمده است. کنترل کننده با نامساوی های ماتریسی خطی و روش خطی‏سازی cone complement طراحی شده است. مساله نامعینی در سیستم‏های تاخیردار سوئیچ ‏شونده نامعین را با استفاده از لم یاکوبویچ حل کردیم. سرانجام، مثال‏های عددی به منظور بررسی کارآیی تئوری پیشنهادی، ارائه شده است
زبان:
انگلیسی
صفحات:
1 -8
لینک کوتاه:
magiran.com/p1677949 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.