کاربرد قراردادهای آتی در پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمت فلزات اساسی برای تولیدکنندگان داخلی

پیام:
چکیده:
در سال های گذشته عامل نوسان شدید قیمت های فلزات اساسی در جهان موجب تغییرات شدید درآمدی در درآمد تولیدکنندگان و هزینه های مصرف کنندگان داخلی از جمله تولیدکنندگان مس شده است. از این رو تثبیت و مقابله با نوسانات قیمت جهانی این فلز لازم و ضروری می باشد. یکی از راهکارهای نوین و جذاب مقابله با ریسک قیمت، ورود به بازارهای مشتقه مالی است. در این پژوهش به بررسی کاهش ریسک این شرکت ها با شرکت در این بازارها پرداخته شده است. ابزار پوششی مورد استفاده در این مقاله قراردادهای آتی یک تا چهار ماهه آتی بورس کامکس در یک دوره زمانی 5 ساله (2008 تا 2012) می باشد. همچنین برای قیمت های نقدی نیز از قیمت های بورس فلزات لندن (LME) در مدت مشابه استفاده شده است. در این مطالعه با استفاده از یکی از مدل های اقتصادسنجی(VAR) کارآیی و مطلوبیت استراتژی پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی سنجیده شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که با استفاده از این قراردادها می توان ریسک درآمدی را حداقل 87 درصد و در بهترین حالت 96 درصد کاهش داد. همچنین در انتها نیز نرخ بهینه پوشش ریسک محاسبه گردیده است. که نتایج حاصل از آن نشان می دهد که با افزایش سررسید قراردادهای آتی مطلوبیت مدل نیز افزایش می یابد، به طوری که مطلوبیت در آتی چهارماهه بیشترین مقدار و یک ماهه کمترین مقدار را داراست.
زبان:
فارسی
در صفحه:
93
لینک کوتاه:
magiran.com/p1678256 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!