قاعده پولی بهینه و جبران آثار منفی افزایش قیمت حامل های انرژی بر توزیع درآمد

پیام:
چکیده:
در این پژوهش سیاست پولی بهینه برای جبران آثار منفی قانون هدفمند کردن یارانه ها بر توزیع درآمد بررسی شده است. نتایج حاصله نشان داد که هراندازه میزان اهمیت بهبود توزیع درآمد در جامعه بیشتر گردد، می باید نرخ رشد حجم بهینه پول بیشتر کاهش یابد، همچنین در صورتی که هدف سیاست گزار کمینه کردن زیان اجتماعی باشد، نرخ رشد حجم بهینه پولی نمی تواند منفی گردد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1678290 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!