انحراف نرخ ارز از مسیرتعادلی و تاثیر آن بر چرخه های تجاری در ایران

پیام:
چکیده:
با توجه به آنکه نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی یکی از مهم ترین عوامل موثر بر متغیرهای کلان اقتصادی هر کشور بوده و چگونگی نوسان چرخه های تجاری نیز می تواند بر روند اجرای سیاست های اقتصادی تاثیر داشته باشد. در این مقاله سعی شده پس از نشان دادن وجود انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی تاثیر آن بر چرخه های تجاری در اقتصاد ایران بررسی شود. برای رسیدن به این هدف از داده های سری زمانی 90-1352 استفاده و به کمک مدل خودتوصیح با وقفه های گسترده (ARDL) روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین انحراف نرخ ارز و چرخه های تجاری سنجیده شده است. برای شاخص چرخه های تجاری نیز از فیلتر هودریک-پرسکات (HP) به استفاده شده. پس از تایید رابطه بلندمدت، نتایج حاکی از آن است که انحراف نرخ ارز بر چرخه های تجاری در اقتصاد ایران در بلندمدت تاثیرگذار است، به طوری که افزایش انحراف نرخ ارز باعث ایجاد نوسانات بیشتر در چرخه های تجاری می-شود. ضریب جمله تصحیح خطا(ECM) به دست آمده در این مدل، نشان می دهد که در هر دوره 41 درصد از عدم تعادل در چرخه های تجاری تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک شده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
31
لینک کوتاه:
magiran.com/p1678291 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!