مقایسه تاثیر سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران

پیام:
چکیده:
سیاست های پولی و مالی بسته به مقادیر ضرایب فزاینده بر متغیرهای کلان اقتصادی به خصوص تولید ناخالص ملی اثرات متفاوتی دارند. پیشنهاد اقتصاد دانان کلاسیک در تعیین اثربخشی این سیاست ها، استفاده از ارتباط بین بازارهای مختلف است که به واسطه ی معادلات بازار کالا، پول و کار مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند.
در این مقاله سعی شده است تاثیر سیاست های پولی و مالی توسط مجموعه ای از معادلات همزمان در چارچوب سه بازار کالا، پول و کار مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. مدل انتخابی از نوع لگاریتمی بوده و به جای استفاده از تحلیل های ضرایب فزاینده از مفهوم کشش تولید نسبت به متغیرهای سیاست گذاری مالی و پولی بهره گرفته شده است. به منظور برآورد معادلات از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) استفاده شده است.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که طی سال های (1390-1365) تفاوت معنی داری بین حساسیت تولید ناخالص ملی نسبت به اعمال سیاست مالی و پولی در ایران وجود داشته است. حساسیت تولید نسبت به سیاست مالی از حساسیت تولید نسبت به سیاست پولی بیشتر بوده است که این امر، دیدگاه کینز مبنی بر تاثیرگذاری بیشتر سیاست مالی در اقتصاد را توجیه می کند.
زبان:
فارسی
صفحه:
49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1678292 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.