سیاست عذرخواهی: زنان در چارچوب پیچیدگی های منطقه ای

چکیده:
دولت ژاپن در طول دوران استعمارگری خود سیستمی غیراخلاقی را تاسیس کرد که زنان در آن برای سوءاستفاده های جنسی به خدمت گرفته می شدند. در نتیجه آن، حدود 200،000 زن مورد آزار سربازان ژاپنی  قرار گرفتند. در تلاش برای حل مسئله بین قربانیان و متخلفان در طول جنگ جهانی دوم، راهکارهای عدالت خواهان های همچون برگزاری نشست های مشترک حل و فصل، شکایت در دادگاه ها و جبران غرامت بدون حصول نتایج ملموسی پیشنهاد شده است. با این وجود، دولت ژاپن به رغم اذعان نظامیان خود به جنایات منتسب، حاضر به عذرخواهی رسمی همراه با تخصیص یک صندوق مالی دولتی  برای تاوان نشده است. پرسش پژوهشی این مقاله آن است که چرا دولت ژاپن حاضر به پوزش رسمی از این زنان و دولت های متبوع شان برای جنایات جنگی انجام داده نشده است. این مقاله سه عامل موثر اصلی در عدم عذرخواهی این کشور که عبارتند از ایدئولوژی دولتی، فرهنگ اجتماعی و عناصر سیاسی که ریشه ای عمیق در سیاست های منطقه ای در شرق آسیا دارند را بررسی می کند. همچنین، "سیاست های عذرخواهی"  ژاپن در مورد زنان مورد تعرض را در چارچوب منطقه ای شامل پیچیدگی های ساختاری، اجتماعی و ژئوپولیتیکی که قابل مصالحه نبوده اند را تحقیق و ارایه می نماید.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
1 تا 20
لینک کوتاه:
magiran.com/p1679828 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!