مدل سازی عددی و طراحی ریکوپراتور به منظور پیش گرمایش هوا در هیتر ایستگاه تقلیل فشار گاز شهری، مطالعه موردی: ایستگاه هسا اصفهان

چکیده:
در این مقاله، به بررسی استفاده از یک ریکوپراتور، مدلسازی عددی و طراحی آن به منظور پیش گرم کردن هوای ورودی به هیتر با بازیافت گرمای دودکش هیتر در ایستگاه تقلیل فشار گاز پرداخته می شود. نتایج نشان می دهند که استفاده از ریکوپراتور با کویل 6 اینچی باعث می شود دمای هوای پیش گرم شده 60 درجه افزایش یابد. این افزایش دما باعث صرفه جویی مصرف سوخت به اندازه 9% نسبت به هیترهای رایج (هیتر بدون پیش گرمکن هوا) می شود. همچنین، با کاهش گام کویل دمای خروجی حدود 19 کلوین افزایش می یابد؛ هر چند با کاهش گام کویل وزن کویل در حدود 238کیلوگرم افزایش می یابد. با افزایش دبی ورودی به هیتر و همچنین کاهش دمای محیط، دمای خروجی کویل کاهش می یابد. بهترین سناریو در حالتی است که قطر کویل 6 اینچ و فاصل کویل از مرکز دودکش زیاد باشد؛ در حالت هایی که دمای بدنه دودکش ثابت و بدنه دودکش عایق باشد، میزان صرفه جویی در مصرف سوخت 10% و 5/10% می باشد. همچنین، افت فشار داخل کویل هوا و دار داخل دودکش بسیار ناچیز است.
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -26
لینک کوتاه:
magiran.com/p1680158 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.