سنجش کنشی رفتار: روی آوردی در طراحی مداخلات رفتاری برای رفتارهای چالش انگیز در مدارس

چکیده:
هدف
پژوهش حاضر به توصیف بنیادهای مفهومی سنجش کنشی رفتار، تاریخچه، روش ها و نقش این سنجش در طراحی مداخلات رفتاری، و مروری بر تعدادی از پژوهش های مربوط، با تاکید بر رفتارهای چالش انگیز در مدارس پرداخته است.
منابع داده ها: پایگاه های مجلات PubMed، PsycNET، Science Direct، Elsevier، Springer، SAGE Proquest و Google scholar برای جستجوی اطلاعات استفاده شدند.
روش مطالعه
روش پژوهش، مطالعه مبانی نظری و پژوهشی بود. تعدادی از مقالات و پایان نامه های معتبری که روش سنجش کنشی رفتار را در ارتباط با رفتارهای چالش انگیز در کودکان و نوجوانان، تا تاریخ 30 جولای سال 2016 مورد استفاده قرار داده بودند، مورد ارزیابی قرار گرفتند. مطالعات انتخاب شده بر اساس نظریه ها و الگوهای موجود مرتبط با سنجش کنشی رفتار ترکیب شدند.
یافته ها
رفتارهای چالش انگیز در موقعیت های مختلف و به ویژه در موقعیت های آموزشی، با یادگیری و تحول فرد تداخل می کند یا اینکه برای خود کودک و سایرین آسیب رسان است. سنجش کنشی رفتار به عنوان روی آوردی که در برابر شکل شناسی رفتار مطرح شد، به دنبال شناسایی کنش رفتارهای چالش انگیز بوده و به طراحی مداخلات تقویت محور و برگرفته از نتایج این سنجش می پردازد. در طول 70 سال گذشته، مطالعات بی شماری این روی آورد را در رابطه با مشکلات رفتاری متعدد مورد بررسی قرار داده اند.
نتیجه گیری
مروری بر ادبیات پژوهشی سنجش کنشی رفتار، کارآمدی این روی آورد و در نتیجه، اهمیت و ضرورت کاربست آن را به ویژه در جایگاه آموزش عمومی و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه نشان می دهد.
زبان:
فارسی
صفحه:
89
لینک کوتاه:
magiran.com/p1682051 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.