بررسی اثر ضددردی عصاره هیدروالکلی پیاز قرمز(Allium cepa L.) در مدل حیوانی درد نوروپاتیک

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
درد نوروپاتیک یکی از دردهای مزمن است که بر کیفیت زندگی بیماران اثر می گذارد. اخیرا کاربرد گیاهان دارویی به جای داروهای سنتتیک با توجه به عوارض جانبی نامطلوب این داروها و تنوع در مواد موثره گیاهی افزایش یافته است. فلاونوئیدها از ترکیب های گیاهی هستند که اثر ضد دردی و ضد التهابی آن ها ثابت شده است. با توجه به مقادیر بالای ترکیب های فلاونوئیدی در پیاز قرمز، این پژوهش با هدف بررسی اثر عصاره پیاز قرمز بر رفتارهای درد نوروپاتی در مدل آسیب فشاری مزمن بر عصب سیاتیک(CCI) در موش های صحرایی انجام گرفت.
مواد و روش ها
در مطالعه تجربی حاضر، جهت ایجاد درد نوروپاتی طبق مدل CCI، از ایجاد فشار بر عصب سیاتیک موش صحرایی استفاده شد. حیوانات به 4 گروه شاهد (انجام جراحی کاذب)، جراحی CCI، دریافت کننده عصاره هیدروالکلی پیاز قرمز با دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن و دریافت کننده گاباپنتین با دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن تقسیم شدند (n=10 سر برای هر گروه). عصاره پیاز قرمز و گاباپنتین به مدت 21 روز به صورت گاوا‍‍ژ تجویز شد. اثر ضد دردی عصاره پیاز با استفاده از تست های رفتاری هایپرآلژزیای حرارتی، آلودینیای مکانیکی و حرارتی سنجیده شد.
یافته ها
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که انجام عمل CCI روی موش های صحرایی موجب ایجاد هایپرآلژزیا،آلودینیای مکانیکی و حرارتی می گردد. دریافت روزانه عصاره الکلی پیاز قرمز و گاباپنتین به طور معنی داری موجب افزایش زمان تاخیر در عقب کشیدن پا در هایپرآلژزیای حرارتی، افزایش آستانه پاسخ به آلودینیای مکانیکی و کاهش درصد پاسخ دهی به پاشیدن استون گردید.
نتیجه گیری
مصرف خوراکی عصاره پیاز قرمز علایم ناشی از درد نوروپاتیک را در موش های صحرایی مدل آسیب فشاری مزمن بر عصب سیاتیک کاهش می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -99
لینک کوتاه:
magiran.com/p1682311 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.