ادبیات کودک در برنامه درسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه های ایران

نویسنده:
چکیده:
در این مقاله، پس از ذکر چالش های موجود در آموزش زبان و ادبیات خارجی در محیط غیر بومی، پیشنهاد می شود که با توجه به ویژگی ها و ظرفیت های ادبیات کودک از آن در آموزش زبان خارجی بهره گرفته شود، به ویژه آنگاه که آموختن ادبیات خارجی در نظر باشد. برای بیان روشن تر منظور، برنامه درسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه های ایران به اختصار توصیف و به جای خالی ادبیات کودک در آن اشاره می‏شود. در ادامه، بعضی نظریه ها و پژوهش ها که توجیه کننده استفاده از ادبیات کودک در آموزش زبان خارجی هستند ذکر می گردد. سپس از گنجاندن ادبیات کودک در برنامه آموزشی رشته زبان و ادبیات انگلیسی دفاع و بیان می شود که توجه حساب شده به ادبیات کودک، هم در سطح دروس پایه و هم دروس تخصصی، پاسخگوی بخش بزرگی از نیازهای آموزشی دانشجویان این رشته است و به ارتقای کیفی آموزش در این رشته کمک می کند. هدف اصلی مقاله آن است که نشان دهد به کار گرفتن نظام مند ادبیات کودک در آموزش زبان و ادبیات انگلیسی به خارج شدن آن از حالت ناپایدار و ناکارآمد کمک می کند و به عمق، پایداری و معنادارتر شدن آموخته های فراگیرندگان این حوزه می انجامد. در پایان، به پاره ای از نقاط ضعف و محدودیت های این پیشنهاد و تنگناهای احتمالی اجرای آن اشاره می شود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
64
لینک کوتاه:
magiran.com/p1683554 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!