بررسی متدلوژی های آموزشی زبان فرانسه برای دانشجویان ایرانی (رویکرد ارتباطی)

چکیده:
متدلوژی ها با اهدافی متفاوت روز به روز متحول تر شده اند . برخی از این متدلوژی ها هدف فرهنگی را مد نظر داشتند و برخی خواندن و ترجمه متون ادبی به زبان بیگانه،...تا اینکه رویکردهای ارتباطی و عملی شکل گرفتند. درک شفاهی، بیان شفاهی،درک کتبی و بیان کتبی از اهداف مهم این متدلوژی هستند و به زبان شفاهی اهمیت ویژه ای می دهد در مقاله حاضرانواع متدلوژی ها معرفی و چند متدولوژی از جمله متدولوژی مستقیم، متدولوژی ساختاری همه جانبه سمعی-بصری و رویکرد ارتباطی با هم مقایسه می شوند و بررسی می کنیم که آیا متدهای برگرفته از رویکرد ارتباطی برای دانشجویان ایرانی مفیدتر از سایر متدها هستند یا خیر؟ و چرا؟
زبان:
فارسی
صفحات:
141 تا 159
لینک کوتاه:
magiran.com/p1686978 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!