بررسی سازوکارها و بیان پروتئین های مرتبط با مقاومت یازده ژنوتیپ بادمجان به کنه Tetranychus urticae

چکیده:
کنه تارتن دونقطه ای یکی از مهم ترین آفات چندین خوار (پلی فاژ) است که هر ساله آسیب و زیان شایان توجهی روی محصولات مختلف از جمله بادمجان ایجاد می کند. امروزه استفاده تلفیقی از روش های مختلف کنترل کنه های تارتن دونقطه ای در قالب برنامه های IPM و با محوریت رقم های مقاوم، یکی از مناسب ترین راه ها برای کاهش کاربرد سموم شیمیایی و کشاورزی ایمن به شمار می آید. در این پژوهش، دو سازوکار آنتی زنوز و تحمل یازده ژنوتیپ بادمجان در گلخانه ای با نوسان دمای شبانه روز بین 18 تا 27 درجه سلسیوس و در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار بررسی شد. همچنین میزان پروتئین های بیان شده و تفاوت بیان آن ها در ژنوتیپ های مختلف با استفاده از روش SDS-PAGE و نیز ارتباط آن با شمار کنه های تارتن جلب شده در فرآیند آزمون آنتی زنوز ارزیابی شد. برای تشخیص همبستگی بین صفات گلخانه ای و داده های مولکولی، از آزمون مانتل استفاده شد. ژنوتیپ های مورد بررسی بر پایه همه صفات مورد بررسی به روش سلسله مراتبی Ward در چهار خوشه مقاوم (برازجان، یلدا و لیندا)، نیمه مقاوم (بلاک-بیوتی، لیدی و محلی زابل)، نیمه حساس (905 امامی، کیم و بلاکی) و حساس (سیاه مشهد و لیما) دسته بندی شدند. بنابراین، ژنوتیپ های برازجان، لیندا و یلدا می توانند به عنوان ژنوتیپ های دارای قابلیت مقاومت به کنه تارتن دونقطه ای مدنظر قرار گرفته و در آزمون های تکمیلی، بررسی شوند.
زبان:
فارسی
صفحات:
209 -218
لینک کوتاه:
magiran.com/p1688374 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.