بررسی میزان آلودگی سالمونلایی در بستنی های سنتی شهرستان زابل

پیام:
چکیده:
بستنی به دلیل ارزش غذایی بالا و طعم مطلوب متقاضیان متعددی دارد. هم چنین نظر به داشتن pH خنثی و مواد مغذی فراوان، محیط مناسبی برای رشد میکروارگانیسم ها می باشد. حضور تخم مرغ و شیر در بستنی، احتمال حضور میکروارگانیسم های پاتوژن مثل سالمونلا را افزایش می دهد. آلودگی این فرآورده، باعث مسمومیت ها و عفونت های غذایی می شود. هدف این مطالعه تعیین میزان آلودگی سالمونلایی بستنی های سنتی شهرستان زابل به سالمونلا بود.
این مطالعه در سال1394 به صورت توصیفی- مقطعی انجام گردید، تعداد 90 نمونه بستنی سنتی به طور تصادفی از کلیه مراکز تولید و فروش بستنی زابل جمع آوری و سپس در شرایط استریل به آزمایشگاه مواد غذایی منتقل شد و آزمون های میکروبی روی نمونه ها انجام گرفت.
زبان:
فارسی
صفحات:
83 -89
لینک کوتاه:
magiran.com/p1692797 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.