بررسی تامین آب مورد نیاز بخش های مختلف شهر از طریق استحصال آب باران؛ مطالعه موردی شهر بناب

پیام:
چکیده:
جمع آوری آب باران میتواند کمک زیادی به تامین بخشی از نیازهای آبی مناطق خشک مانند ایران کند. در این تحقیق، پتانسیل شهر بناب برای استفاده از سیستم های استحصال آب باران بررسی شد. بدین منظور مساحت بخش های مختلف شهر تعیین و با استفاده از میانگین 13 ساله (91-1379) بارندگی در ماه های مختلف، حجم روانابی که میتواند در این ماه ها در سطوح مختلف شهر ایجاد گردد، محاسبه شد. نتایج نشان دادند که در صورت جمع آوری رواناب کل سطوح شهر در هر ماه، %100 نیاز آبی مراکز عمومی، تجاری و صنعتی در ماه های فروردین و اردیبهشت تامین می شود. همچنین مقداری از رواناب در این دو ماه قابل ذخیره است که میتوان از آن برای جبران کمبود ماه های خرداد تا مهر استفاده نمود. در حدود %100 نیاز آبی ماه های آبان تا اسفند از طریق رواناب جمع آوری شده در همین ماه ها قابل تامین است. با جمع آوری رواناب از سطوح حیاط و پشت بام های مناطق مسکونی در ماه های فروردین تا اسفند، درصدی از نیاز آبی بخش خانگی قابل تامین است. ماه های مرداد و آبان نسبت به ماه های دیگر به ترتیب کمترین (%59/0) و بیشترین (%25/43) مقدار این نیاز را میتوانند تامین کنند. در صورت تامین نیاز آبی هر ماه از طریق بارندگی مربوط به همان ماه در کل سطوح شهر، %100 نیاز آبی فضای سبز شهر در تمام ماه ها به جز تیر و مرداد تامین میشود. با استفاده از بارندگی ماه های فروردین تا خرداد علاوه بر تامین کل نیاز فضای سبز این ماه ها، میتوان کمبود ماه های تیر و مرداد را نیز به طور کامل تامین نمود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
40
لینک کوتاه:
magiran.com/p1692832 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!