بررسی تشبیه در روح الارواح شهاب الدین احمد سمعانی با تاکید بر عنصر مشبه به

چکیده:
تشبیه پرکاربردترین صورخیال در روح الارواح و ابزاری است که نویسنده برای تبیین و توضیح اندیشه های خود از آن استفاده کرده است. بیشترین تشبی هات روح الارواح از نوع معقول به محسوس و نیز از نوع بلیغ است که به صورت اضافه تشبیهی به کاررفته است. با توجه به اینکه از میان عناصر تشبیه، مشبه به بیشترین نقش را در بیان جهان بینی نویسنده دارد، مقاله حاضر با تاکید بر این عنصر به بررسی و تحلیل تشبی هات روح الارواح پرداخته، مشخص کرده است که سمعانی بهترین شیوه در بیان مفاهیم عرفانی و توضیح حالات روحی عارف و احوال و مقامات او را کاربرد تشبیه معقول به محسوس و استفاده از عناصر طبیعت به عنوان مشبه به دانسته است. مواد مشبه به در روح الارواح بسیار متنوع و گسترده است؛ اما مهم ترین موضوعی که نویسنده در تصویرسازی هایش به آن توجه کرده طبیعت است. از مجموع 2640 تشبیه بررسی شده، تعداد 636 به طبیعت و عناصر وابسته به آن مربوط است. پس از آن اسباب و لوازم زندگی، پوشاک و مکان های مختلف به عنوان مشبه به، به کار گرفته شده اند. اصطلاحات رزمی، جانوران، انسان، اعضای بدن انسان، جواهر و معادن، نور، مشاغل و خوراکی ها نیز در رده های بعدی قرار می گیرند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
77
لینک کوتاه:
magiran.com/p1694511 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!