ارائه ی روش های جدید هرس کردن قوانین طبقه بندی انجمنی (موردکاوی: قوانین مرتبط با بهینگی مکان استقرار بانک های شهر تهران)

چکیده:
با پیشرفت تکنولوژی در کشف داده، حجم داده ها بسیار افزایش یافته است. به همین دلیل روش های داده کاوی از جمله روش طبقه بندی انجمنی برای استخراج دانش از منابع داده ای حجیم بکار گرفته شد. در طبقه بندی انجمنی از قوانین انجمنی برای طبقه بندی داده ها استفاده می شود. بعد از تولید قوانین طبقه بندی به دلیل زیاد بودن تعداد آن‫ها، از روش های هرس کردن برای کنار گذاشتن قوانین اضافی استفاده می شود. در این تحقیق از قوانین طبقه بندی انجمنی برای تعیین رابطه ی بین مکان المان های شهری و بهینگی مکان استقرار شعب بانک ها وموسسات مالی و اعتباری شهر تهران استفاده می شود. زیرا مکان این المان های شهری تاثیر زیادی در تعیین یک مکان بهینه برای بانک ها دارند و بهینه بودن مکان بانک ها باعث سودآوری بیشتری برای آن‫ها خواهد شد. بعد از تولید قوانین طبقه بندی انجمنی، چهار روش جدید هرس کردن برای بهبود روش های قدیمی معرفی می گردد که روش‫های جدید هرس قوانین اضافی بدون کلاس، هرس قوانین اضافی بر حسب پوشش و هرس قوانین اضافی بر حسب پوشش بدون کلاس، به ترتیب موجب کاهش میانگین قوانین به تعداد 12، 2/435 و 2/437 قانون نسبت به روش قدیمی هرس قوانین اضافی می‫شود و روش جدید پوشش با قوانین طولانی موجب بهبود میانگین دقت به میزان 2091/0 درصد نسبت به روش قدیمی پوشش پایگاه داده شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
39 تا 48
لینک کوتاه:
magiran.com/p1696569 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!