بهینه سازی خشک کردن مغز فندق در خشک کن مادون قرمز با پیش تیمار مایکروویو به کمک روش سطح پاسخ

چکیده:
در این مطالعه، از یک خشک کن مادون قرمز با پیش تیمار مایکروویو برای خشک کردن مغز فندق استفاده شد. برای تعیین شرایط بهینه سازی نمونه های فندق از روش سطح پاسخ و طرح مرکب مرکزی به منظور بررسی تاثیر دمای هوا در سه سطح (45، 65 و 85 درجه سلسیوس)، توان مادون قرمز در سه سطح (500، 1000 و 1500 وات) و توان مایکروویو در سه سطح (270، 450 و 630 وات) برای خشک کردن مغز فندق استفاده شد. تجزیه و تحلیل واریانس (فاکتور عدم برازش و مقدار R2) برای تعیین مطلوبیت مدل استفاده شد. از سطوح پاسخ و منحنی های تراز برای نشان دادن اثر متقابل متغیرهای مستقل با متغیر پاسخ ایجاد شد. بر اساس آزمایش های انجام شده شرایط بهینه جهت انتخاب مقادیر بیشینه ضریب انتشار موثر رطوبت و L* (شاخص رنگ) و انتخاب مقادیر کمینه انرژی مصرفی کل، چروکیدگی و شاخص های رنگ a* و b* اعمال شد. با توجه به نتایج، شرایط بهینه در دمای هوای 45 درجه سلسیوس، توان مایکروویو 14/471 وات و توان مادون قرمز 89/1316 وات تعیین گردید. در این نقاط بهینه مقادیر متغیرهای پاسخ ضریب انتشار موثر رطوبت، انرژی مصرفی کل، چروکیدگی، L*، a* و b* به ترتیب 9-10×36/2 متر مربع بر ثانیه، 65/2 کیلووات ساعت، 94/12 درصد، 10/54، 97/14 و 70/16 به دست آمدند.
زبان:
فارسی
صفحات:
165 -178
لینک کوتاه:
magiran.com/p1699331 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.