جامع نگری در تعیین نیاز آبی تالاب ها و رودخانه ها

چکیده:
زیستمندان تالاب ها و رودخانه ها طی هزاران سال مسیر تکاملی خود، فعالیت های حیاتی خود را با شرایط طبیعی محل زندگی اعم از اقلیمی، بیولوژیکی، توپوگرافیک و زمین شناسی سازگار کرد هاند و در صورت دخالت نکردن انسان به مسیر تکاملی و پویایی خود ادامه خواهند داد. در نظام طبیعت، بروز خشکسالی ها یا سیلاب ها با منشاء طبیعی حتی اگر منجر به کاهش یا حذف گونه هایی از فون و فلور و تغییر در روابط اکولوژیک زیستمندان تالاب ها و رودخانه ها شود، نه تنها سیر قهقرایی و تخریب این اکوسیستم ها به حساب نمی آید، بلکه این پدیده ها لازمه تحول گونه ها و اکوسیستم ها و تکامل جانداران ارزیابی می شوند. پدیده هایی نظیر سیل و خشکسالی نوعی مکانیسم طبیعی برای کنترل جمعیت اضافی گونه ها، حذف انواع ضعیف و اصلاح ژن ها محسوب می شوند.
تنش های محیطی زمانی برای زیستمندان تالاب ها و رودخانه ها عامل تهدیدکننده به حساب می آیند که در درجه اول غیرطبیعی (دارای منشاء انسانی) بوده یا حداقل دارای منشاء توام انسانی- طبیعی باشند و در درجه دوم شدت تنش به حدی باشد که از آستانه تحمل گونه ها فراتر رفته و امکان برگشت پذیری تغییرات حاصله وجود نداشته باشد. در این صورت می توان مدعی شد که این زیست بوم های آبی سیر قهقرایی و زوال به خود خواهند گرفت. عمده ترین تنش های غیرطبیعی تهدیدکننده تالاب ها و رودخانه ها، کاهش شدید منابع آبی بالادست آنها از طریق سدسازی، انحراف آب، برداشت بی رویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی و سایر استفاده ها از یک سو و ورود انواع آلاینده های شیمیایی، بیولوژیکی و فیزیکی (رسوب) به منابع پذیرنده از سوی دیگر است. این آلاینده ها به صورت کاهش عمق و سطح تالاب و رودخانه، افزایش غلظت انواع آلودگی در آب و خاک آنها، تغییرات سریعتر دمای آب، تغییر رنگ و اسیدیته و افزایش کدورت آب بروز می یابند و مانع از انجام کارکرد های اکولوژیک این منابع می شوند.
زبان:
فارسی
صفحات:
10 -15
لینک کوتاه:
magiran.com/p1699488 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.