دلالات الإمام الباطل فی القرآن الکریم

چکیده:
یعتبر علم الدلاله فرعا من فروع علم اللغه إلا ان البعض یعتبرونه علما مستقلا یمکن من خلاله الحصول علی معانی المفردات والجمل فی النص او العثور علی المکانه الخاصه للمفردات والتراکیب وفقا للنظام الدلالی التیوردت فیه. تهدف هذه المقاله تناول دلاله مفهوم «الإمام الباطل» فی القرآن الکریم وهذا ما یساعدنا علی معرفه مفهوم «الإمام الحق» معرفه شاملا وکما یقال :«تعرف الشیاء باضدادها».وفی هذا الطریق نبحث عن المفاهیم التی ترتبط بمفهوم «الإمام الباطل» فی العلاقات الافقیه والراسیه والتی فی نفس الحقل الدلالی معه. رغم ان کلمه «الإمام» بمعنیالإمام الباطل لم تکرر فی القرآنإلا مرتین إلا انه من الممکن الحصول علی الکثیر من الحقول الدلالیه حول هذا المفهوم المحوری. عبر دراسه اجریناها فی هذا المجال، وجدنا ان مفهوم «الإمام الباطل» فی القرآن الکریم، فی العلاقه الافقیه مع مفاهیم کالجعل والکفر والدعوه کما انه فی العلاقه الراسیه مع مفاهیم کالخلیفه والآیه والصراط وهو فی نفس الحقل الدلالی معها. والحصول علی الملامح الدلالیه للإمام الباطل یسببفی ظهور المعارف المستوره فی بطون الآیات ویظهر الفکر المنهجی للقرآن الکریم.
زبان:
عربی
صفحات:
99 -133
لینک کوتاه:
magiran.com/p1699729 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.