دراسه تناسب السیاق فی التقابلات الدلالیه فی الجزء الثلاثین من القرآن الکریم

چکیده:
یتناول هذا المقال موضوع التقابل الدلالی فی الجزء الثلاثین من القرآن الکریم من خلال ابعاده الوظیفیه، وتناسبه مع السیاقات المختلفه التی احاطت به؛ بما ان القرآن الکریم منزل من الله لهدایه الناس، وان الهدایه تتطلب تنویع الخطاب، واستخدام الاسالیب البیانیه، وفقا لمقتضیات احوال المخاطبین، والظروف الزمکانیه.ولما کان اسلوب التقابل الدلالی نوعا من الاسالیب البیانیه، وله القدح الاوفی فی التاثیر علی المتلقی، والدور الفعال فی عرض المفاهیم؛ تعویلا علی قول المحققین «الاشیاء تعرف باضدادها» ونظرا لاستخدامه فی اغلب السور المبارکه جاء هذا البحث لیکشف عن مدی استخدامه فی الجزء الثلاثین، وتناسبه مع السیاقات التی اشتملت علیه؛ وللإجابه علی الاسئله المتعلقه بانواعه المستخدمه، وتناسبه السیاقی، ومعطیاته الدلالیه. ومن النتائج التی افرزها البحث: ان هذا الجزء المبارک، قد اشتمل علی التقابل الدلالی، و احتوی علی عدد من انواعه، کما خلص إلی ان جمال التقابل الدلالی لا یقف علی الصوره اللفظیه بل له قیمته المعنویه فی النص و ان هذا الاسلوب یتناسب مع حاجه الإنسان إلی معرفه الحقائق باجلی صورها، لان التقابل الدلالی یعرض الامر بصورتین مختلفتین امام البصر والبصیره ، وکان للتناسب السیاقی سهم وافر فی ذلک.ایضا تشیر نتائج هذا البحث ان التقابل لیس فنا تجریدیا لذاته وإنما جزء من بناء النص له اهدافه و دلالاته و فاعلیته و لا سیما فی النص القرآنی حیث وظف لخلق الصور و الموسیقی و تداعی المعانی و اغراء المتلقی.
زبان:
عربی
صفحات:
45 -71
لینک کوتاه:
magiran.com/p1699731 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.