الشهاده و الشهید فی الشعر العربی المعاصر

نویسنده:
چکیده:
اهتم الشعراء المعاصرون کاسلافهم بموضوع الشهاده و الشهید اهتماما بالغا و طبعا بعد اندلاع الحروب فی البلاد العربیه و القیام بالثورات و تضحیات الابطال المسلمین؛ حیث إن عددا غفیرا من الشعراء، یشارکونهم کل یوم فی هذه الثورات و التضحیات بکل ما یمکنهم علی التعبیر عن هذه المکانه، من التصویر و الرمز و الاستلهام و الحوار و غیره و عن طریق إذکاء نار الکفاح المتاججه فی صدور الثوار و إثاره نخوه الرجوله فی القلوب، للثار و الانتصاف من الظلم و الطغیان و تخلید سیرهم و بطولاتهم و سردها للاحیاء الباقین، لتکون قوه حرکیه فاعله تفعل فعلها فیهم.
و بهذا کل یوم، تشیع رائحه انسانیه للشهاده من شعر هولاء الشعراء الذین عالج کل منهم هذا الموضوع من زاویه خاصه، راسما من الشهداء لوحات و مشاهد شعریه رائعه، محتضنه حکایاتهم، زاخره بالمعانی و المضامین القیمه، متنوعه فی الاسالیب و القوالب؛ فإذا الشهید فی ها، نجم ساطع او مصلح ملهم او رمز للثبات فی الامور الوطنیه الخطیره او حی لاینبغی رثاءه او... .
زبان:
عربی
صفحات:
85 -116
لینک کوتاه:
magiran.com/p1699854 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!