الثنائیه القصدیه بین التراث العربی والدراسات الغربیه

نویسنده:
چکیده:
یرصد هذا البحث بشکل موجز الافکار الاولی لقضیه من قضایا القصد وهی: «الثنائیه القصدیه»، التی اکتسحت صفحات الدراسات العربیه والغربیه کونها تبرز قیمه العمل الإبداعی ورقیه، لانها تمثل: مجموعه من الاهداف والاغراض والمرامی البعیده المدی التی تستوطن النص، والمتلقی علیه ان یتصیدها ولا یقف عند القصد القریب بل یسعی إلی القصد البعید وبهذا ینتج عن ذلک «ثنائیه قصدیه». ولا شک ان معرفه هذه الاخیره تحتاج إلی درایه بها وهذا موطن الإشکال؛ فالقصد الاول ثابت لانه ظاهر سطحی وفی الغالب یدرکه کل قارئ، والقصد الآخر متعدد ومتغیر لانه باطنی تلمیحی ولا یدرکه کل قارئ عدا الذکی والمثقف والواعی من خلال تمعنه فی النص وتوظیف إمکاناته المعرفیه والسیاقیه.
وتتجسد الدراسه وفق مفاصل محدده هی، اولا: تعریف القصد والثنائیه القصدیه، وثانیا: الثنائیه القصدیه فی الدراسات العربیه التراثیه، وثالثا: الثنائیه القصدیه فی الدراسات الغربیه، فهذین العنصرین الاخیرین رسما معالم الثنائیه من ناحیه تسمیتهما المختلفه من عالم لآخر، بل حتی عند العالم نفسه، وایضا التعریف بهما، والتمثیل لهما بنماذج متنوعه اللغه والمضمون، ورابعا: المقارنه بین الدرسین، الذی تم التطرق فیه لنقاط الاتفاق والاختلاف.
وقد توصلت الدراسه إلی ان فکره الثنائیه القصدیه تظهر عند العلماء القدامی من دون ذکر لهذا المصطلح، بل اقتصروا بتقسیم المعنی إلی قسمین اثنین مثلهم فی ذلک مثل الدارسین الغربیین. کما انه یمکن ان نلمس اثناء المقارنه بین الدرسین، وجود نقاط اتفاق اکثر من نقاط الاختلاف، وهذا دلیل علی وجود علاقه فکریه وطیده بینهما، لان الهدف فی النهایه واحد، هو عرض النص وتحلیله دلالیا ومقصدیا سواء الظاهر منها او الباطن.
زبان:
عربی
صفحات:
1 تا 30
لینک کوتاه:
magiran.com/p1700349 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!