استفاده از خدمات دندانپزشکی و هزینه های پرداخت از جیب در مراجعین به کلینیک های دندان پزشکی رامسر

چکیده:
مقدمه
مراقبت های دندانپزشکی در تمام دنیا گران و پرهزینه محسوب می شود که بخش عمده ای از آن بر عهده بیماران است. این مطالعه با هدف تعیین میزان استفاده و هزینه های پرداخت از جیب برای خدمات دندان پزشکی در کلینیک های دندان پزشکی شهر رامسر در سال 1394 انجام شد.
مواد و روش ها
در این مطالعه مقطعی، 302 بیمار مراجعه کننده به کلینیک های دندان پزشکی شهر رامسر به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی پرونده بیمار و مصاحبه تلفنی گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آزمون رگرسیون در نرم افزارSPSS با ویرایش 21انجام شد.
یافته ها
بیشترین میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی، با 9/66 درصد مربوط به خدمات ترمیمی و کمترین درمان مربوط به ارتودنسی بود. خدمات معالجه ریشه، ارتودنسی و پروتز بیشترین سهم پرداخت از جیب را داشتند و بیشترین پوشش بیمه ای با 30 درصد مربوط به خدمات جراحی بود. بطور کلی سهم پرداخت از جیب برای هزینه خدمات دندانپزشکی، 91 درصد بود و وضعیت اشتغال، سطح تحصیلات، درآمد سالانه خانوار، و وجود فرد بالای 65 سال در خانوار تاثیر معنی داری برای میزان پرداخت از جیب داشت(05/0≥P).
نتیجه گیری
با توجه به بالا بودن پرداخت از جیب بیماران، نیاز به اتخاذ سیاست های جدید در پوشش بیمه ای خدمات دندانپزشکی می باشد. همچنین سیاست های ملی متمرکز بر خدمات دندانپزشکی پیشگیری، طراحی و راه اندازی کلینیک های دولتی و اولویت دادن به گروه های کم درآمد در برنامه های بیمه ای پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
171 -182
لینک کوتاه:
magiran.com/p1700940 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!