واضح سازی مفهوم مراقبت بیهوده: تحلیل مفهوم با رویکرد واکر و اوانت

پیام:
چکیده:
مقدمه

قضاوت در خصوص ادامه مراقبت یا عدم انجام مراقبت برای برخی بیماران در مراحل پایانی زندگی اشان مفهوم جدیدی تحت عنوان مراقبت بیهوده را در پزشکی مطرح کرده است. تصمیم گیری در این زمینه که به چه مراقبتی بیهوده گفته می شود، نیازمند ارائه تعریف واضحی از مراقبت بیهوده است. با توجه به اهمیت آن، شفاف سازی ابعاد مختلف این مفهوم ضرورت دارد. این مطالعه با هدف واضح سازی مفهوم مراقبت بیهوده با استفاده از رویکرد 8 مرحله ای واکر و اوانت انجام شده است.

روش

مرور متون در پایگاه های اطلاعاتی در دسترس CINHAL، MEDLINE، Web of Sciences، Google Scholar، Ovid، Iran Medex، Magiran، SID و فرهنگ لغت پزشکی، آکسفورد و مطالعات کتابخانه ای با کمک واژه های جستجوی Infectively Care، Futile Care، Futility Inappropriate Care، مراقبت بیهوده، بیهودگی در پزشکی در فاصله زمانی 1992 تا 2012 انجام شد. مقالات بدون ارتباط و یا فاقد متن کامل حذف شدند. براساس مراحل تحلیل واکر و اوانت، تعریف، کاربردها، ویژگی ها، مقدمات، پیامدها و ارجاعات تجربی مفهوم مراقبت بیهوده استخراج شد.

یافته ها

در مجموع 119 مقاله انگلیسی و یک مقاله فارسی یافت شد که 30 مقاله معیارهای ورود به مطالعه را داشته و وارد مطالعه شدند. نتایج جستجو براساس 8 مرحله واکر و اوانت در متن ذکر شده است. براساس مرور متون مواردی همچون عدم مراقبت مفید، مراقبتی که مطابق با اهداف پزشکی به برگشت بیمار کمک نکند و مراقبتی که کیفیت زندگی بیمار را ارتقا نبخشد را تحت عنوان مراقبت بیهوده دانسته اند.

نتیجه گیری

می توان مراقبت بیهوده را بدین شرح تعریف کرد: ارائه خدمات بالینی (تشخیص، پیشگیری، درمان و توانبخشی) به بیماری که احتمال برگشت آن به زندگی چه از نظر فیزیولوژیک و چه کیفی کمتر از 5% است و با مهمترین هدف پزشکی که برگشت بیمار به زندگی است منافات دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
48 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p1701226 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.