طراحی و پیاده سازی یک سیستم پشتیبان تصمیم برای مدیریت ریسک پروژه ها در پالایشگاه گاز سرخون و قشم

پیام:
چکیده:
مقاله حاضر، سیستم پشتیبان تصمیم پیاده سازی شده برای مدیریت ریسک پروژه های پالایشگاه گاز سرخون و قشم را ارائه می کند. این سیستم به منظور بهبود عملکرد، برنامه ریزی، کنترل و پایش موثر پروژه ها و در راستای تعامل علمی با شرایط عدم قطعیت در پروژه های پالایشگاه، پیاده سازی شد. بدین منظور، مدلی برای مدیریت ریسک پروژه ها طراحی شد و در نهایت به یک برنامه نرم افزاری تبدیل گشت. پایگاه مدل این سیستم، متشکل از فرایند بومی شده مدیریت ریسک، بر مبنای استاندارد PMBOK می باشد. همچنین در پایگاه داده سیستم نیز مجموعه ای از بانک های اطلاعاتی نظیر بانک اطلاعات خبرگان و بانک اطلاعات ریسک ها، تعبیه شده است. مولفین مقاله اعتقاد دارند که پیاده سازی و اجرای این سیستم، برای مدیران پروژه ها و تحلیلگران پالایشگاه سودمند بوده و به عنوان برگ برنده ای در راستای برخورد با شرایط عدم قطعیت برای آنها تلقی می گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
617
لینک کوتاه:
magiran.com/p1702468 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.