بررسی شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان و دانش آموختگان گروه های اپیدمیولوژی، علوم بالینی و علوم پایه در ایران: مطالعه مقطعی

پیام:
چکیده:
مقدمه و اهداف
اعتیاد به اینترنت نوعی اختلال روان شناختی اجتماعی است، که با علایمی هم چون اختلال های عاطفی، کناره گیری و از هم گسیختگی رابطه های اجتماعی همراه است. علاوه بر این، این اختلال پیامدهای مهمی را برای افراد در محل کار به وجود می آورد و بر کارایی افراد هم اثر منفی می گذارد. هدف این مطالعه، بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت در گروه های دانشگاهی علوم پزشکی بود.
روش کار
این مطالعه یک مطالعه مقطعی بود که در فاصله زمانی اردیبهشت ماه تا مهرماه 1392 در حاشیه کنگره های اپیدمیولوژی، و همایش های میکروب شناسی و بیماری های کودکان انجام شد. نمونه های مورد بررسی شامل دانشجویان و دانش آموختگان رشته های اپیدمیولوژی، علوم بالینی و علوم پایه از دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور بودند. پرسشنامه اعتیاد به اینترنت Young برای بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت استفاده شد.
یافته ها
در این مطالعه 131 نفر از گروه های تخصصی اپیدمیولوژی، علوم بالینی و علوم پایه شرکت کردند. میانگین سنی (انحراف معیار) شرکت کنندگان 1/36 (4/8) سال بود. نسبت اعتیاد به اینترنت خفیف و متوسط به ترتیب 83/61 درصد (فاصله اطمینان 95 درصد: 26/70-53/40) و 95/26 درصد (فاصله اطمینان95 درصد: 56/33-35/18) بود. هیچ کدام از شرکت کنندگان از اعتیاد شدید به اینترنت رنج نمی برند.
نتیجه ‏گیری: در این مطالعه اعتیاد شدید به اینترنت مشاهده نشد، اما نسبت بالایی از افراد مورد مطالعه به اعتیاد خفیف و متوسط مبتلا بودند. با این وجود، سهم بالایی از افراد در معرض خطر ابتلا به فرم شدید اعتیاد به اینترنت قرار دارند. بنابراین برنامه ریزی برای اقدامات پیشگیرانه از اعتیاد به اینترنت در گروه های دانشگاهی ضروری به نظر می رسد.
زبان:
فارسی
صفحات:
14 -21
لینک کوتاه:
magiran.com/p1702928 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.