خواص فیزیکی و رنگرزی کالای سلولزی عمل شده با ماده رنگزای راکتیو قرمز 138 در حضور سیال یونی از نوع ایمیدازولین هیدروکلراید

پیام:
چکیده:
در این پژوهش، تاثیر یک سیال یونی از نوع ایمیدازولین هیدروکلراید در فرایند رنگرزی پارچه پنبه ای با ماده رنگزای راکتیو مورد مطالعه قرار گرفته است. غلظتهای مختلفی از سیال یونی از 5/0 تا 10 گرم بر لیتر حین فرایند رنگرزی مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل های مختلف انعکاسی، مورفولوژیکی، خواص کششی و ثباتهای رنگی انجام شد. نتایج نشان داد سیال یونی قادر به بهبود چشمگیر رنگپذیری پارچه پنبه ای است. رنگرزی نمونه ها در مجاور مقداری برابر %3 از مایع یونی باعث حصول بیشترین اختلاف رنگ ∆E*ab گردید. تصاویر سطحی الیاف حاکی از تاثیر سیال یونی بر تغییرات سطحی و ایجاد خلل و فرج در سطح الیاف است. همچنین استفاده از این ماده سبب کاهش جزئی استحکام نخها در جهات تار و پود پارچه ها گردید. ثبات شستشویی نمونه ها به طور کامل بدون تغییر رنگ بوده و ثبات نوری پارچه ها کاهش جزئی را نشان داد.
زبان:
فارسی
صفحه:
1195
لینک کوتاه:
magiran.com/p1703320 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.