امکان سنجی توان های گردشگری شهر کرمان از نگاه گردشگران و کارشناسان گردشگری با استفاده از مدل SWOT

نویسنده:
چکیده:
یکی از این الگوهای فضایی گردشگری، گردشگری شهری است. نواحی شهری به علت آن که جاذبه های تاریخی و فرهنگی بسیاری دارند غالبا مقاصد گردشگری مهمی محسوب می شوند. این پژوهش با هدف شناسایی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای شهر کرمان صورت گرفته است. یافته های این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی با بهره گیری از مطالعات اسنادی و میدانی، تهیه و تحلیل گردیده است. نتایج یافته ها با بهره گیری از محیط Excel، SPSS و آزمون T-test تحلیل شده و نشان می دهد که جاذبه های گردشگری موجود در شهر کرمان نقش موثری در توسعه صنعت گردشگری این شهر دارند اما زیرساخت های گردشگری موجود در شهر کرمان از نظر کمی و کیفی از مطلوبیت لازم برخوردار نبوده و پاسخگوی نیاز گردشگران در فصول پر بازدید نمی باشد. هم چنین با استفاده از تحلیل SWOT، به بررسی و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید های پیش روی گردشگری شهر کرمان و وزن دهی به عوامل موثر در جهت تعیین استراتژی مناسب پرداخته شد. نتایج حاصل از کاربرد این روش نشان می دهد که شهر کرمان دارای فرصت ها و قوت های نسبتا زیادی نسبت به نقاط ضعف و تهدیدات خارجی جهت توسعه صنعت گردشگری می باشد، بنابراین استراتژی های تهاجمی(SO) برای توسعه این بخش باید در اولویت قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
115
لینک کوتاه:
magiran.com/p1703639 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.