راهکارهای توسعه گردشگری در نواحی کوهستانی شهرستان دامغان (مطالعه موردی: تنگه تویه دروار)

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف شناخت زمینه های توسعه گردشگری در نواحی کوهستانی ایران و بهره برداری از توانمندی های بالقوه گردشگری دره تویه دروار دامغان با استفاده از مدل تحلیل راهبردی استراتژیک (SWOT) انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی – تحلیلی و پیمایشی است. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه متخصصین و اساتید دانشگاه ها، مدیران و مسوولان سازمان های مرتبط، فعالان گردشگری، گردشگران و مردم محلی روستاهای منطقه مورد مطالعه است. نتایج بررسی عوامل داخلی و خارجی منطقه مورد مطالعه نشان داد که موقعیت دره تویه دروار دامغان از حیث برخورداری از انواع جاذبه های گردشگری، تعیین کننده استراتژی های قابل قبول برای توسعه پایدار گردشگری در این روستا است. این استراتژی ها در برنامه ریزی های انجام شده توسط مسوولان، استراتژی های محافظه کارانه نام دارند. بنابراین توصیه می شود بعد از استفاده از استراتژی های محافظه کارانه، از استراتژی های تهاجمی نیز استفاده کرد. به همین دلیل، راهبردهای توسعه گردشگری در دره تویه دروار دامغان، نخست از استراتژی WO و سپس از استراتژی های Sدر ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدات و فرصت ها انتخاب می گردد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
143
لینک کوتاه:
magiran.com/p1703643 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!